Är det smart att installera solceller på hustaket?

19 februari 2024

I en värld som alltmer förlitar sig på hållbar energi blir solceller en allt mer lockande investering för hushåll runt om i landet. Frågan är dock, är det verkligen ett smart val att installera solceller på hustaket?

I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av att installera solceller. Allt från de ekonomiska fördelarna och miljöpåverkan till vad som är bra att tänka på innan man överväger detta. Vi kommer att granska både de positiva och negativa sidorna för att ge dig en helhetsbild som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

Det finns en hel del fördelar

Solceller har kommit att bli synonymt med hållbarhet och miljövänlig energiproduktion. Men bortom denna aspekt finns det flera andra konkreta fördelar som kan göra det till en klok investering. Här är några av de mest framträdande fördelarna.

Lägre elkostnader

En av de mest omedelbara fördelarna med solceller är potentialen att sänka dina månatliga elkostnader. Genom att generera egen el kan du minska din beroendeställning av elnätet, vilket kan resultera i betydande besparingar på lång sikt.

Miljövänligt

Solceller är en ren, förnybar energikälla som inte ger utsläpp av växthusgaser under drift. Genom att investera i solenergi bidrar du till att minska den globala uppvärmningen och miljöförstöringen.

Ökat värde på fastigheten

Installation av solceller kan faktiskt öka värdet på din fastighet. Studier har visat att hus med solcellsanläggningar säljs snabbare och till högre priser jämfört med hus utan solceller.

En långsiktig investering

Solceller är en långsiktig investering. Med en livslängd på över 25 år kan du förvänta dig att få avkastning på din investering under många år framöver.

Du kan få stöd och bidrag

I Sverige finns det flera olika stöd och bidrag att ta del av, inklusive ROT-avdrag och statliga solcellsstödet som täcker upp till 20% av installationskostnaden. Detta gör det än mer ekonomiskt attraktivt att investera i solceller.

Vad behöver man tänka på innan man installerar solceller på taket?

Trots de många fördelarna med solceller, är det viktigt att inte förhasta sig in i en investering utan att noggrant överväga några viktiga faktorer. Varje detalj är viktig på sitt eget vis för att säkerställa att investeringen ska kunna bli lyckad.

Takets struktur och skick

Kvaliteten och strukturen av ditt tak är avgörande för hur väl det kommer att kunna stödja solcellspaneler. Äldre tak kan behöva förstärkas eller renoveras innan installationen.

Detta beror på att solceller har en väldigt lång livslängd, och om du skulle behöva lägga om taket under dess livslängd kommer detta försämra den förväntade investeringen avsevärt. Därför är det alltid bäst att lägga om taket med hjälp av till exempel takläggare Täby innan du installerar solceller.

Ekonomiska aspekter

Du bör även göra en genomgående ekonomisk analys. Det innebär att räkna ut den totala kostnaden för installationen, samt att jämföra det med den förväntade avkastningen över tid.

Beräkna hur lång tid det kommer att ta att tjäna tillbaka din initiala investering genom minskade elräkningar. Detta är såklart lättare sagt än gjort, men det finns faktiskt en hel del företag som kan hjälpa dig med att beräkna detta.

Anpassning till ditt hus

Solcellsanläggningar är inte en ”one-size-fits-all”-lösning. Det är således viktigt att anläggningen anpassas till ditt hus för maximal effektivitet.

Panelernas position i förhållande till solen har stor inverkan på hur effektiva de är. En bedömning från någon kunnig inom området kan hjälpa dig att avgöra den optimala placeringen. Även träd, skorstenar eller närliggande byggnader kan göra så skugga kommer på panelerna, vilket i sin tur minskar deras effektivitet. Detta behöver tas i beaktande vid planeringen.

Slutsats – är det en smart investering?

Efter att ha vägt både för- och nackdelar, samt beaktat de specifika förutsättningarna för ditt hus, är det dags att dra en slutsats. Är solceller på hustaket en smart investering?

Enligt oss kan man dra slutsatsen att det i majoriteten av fallen är en smart investering. De ekonomiska fördelarna som minskade elräkningar och möjliga skattelättnader bidrar till en attraktiv avkastning på investeringen över tid. Dessutom kan den positiva miljöpåverkan och ökad självständighet inte underskattas.

Men med det sagt är det såklart viktigt att poängtera att det kan finnas undantag där det kanske inte är såpass lönsamt att installera solceller. Det är därför viktigt att överväga detta noggrant och räkna på det i detalj innan du sätter igång.