Hur man hanterar social ångest vid sociala tillställningar

13 februari 2023

Många upplever ångest vid sociala tillställningar, oavsett om det handlar om att träffa nya människor eller att umgås med gamla vänner. Social ångest kan göra det svårt att koppla av och ha kul, vilket kan påverka ens självförtroende och hälsa negativt. Men faktum är att det finns sätt att hantera social ångest och få en mer positiv upplevelse av sociala tillställningar.

Vi vill kunna hjälpa så många som möjligt med vårt innehåll och vi hoppas att dagens artikel kan bidra med något positivt för någon där ute.

Förstå dig på din ångest och vad som orsakar den

Det första steget för att kunna hantera sin sociala ångest vid sociala tillställningar är att förstå vad som orsakar ångesten. Detta kan hjälpa dig att ta kontroll över dina känslor och hitta strategier för att hantera dem.

Här är några frågor som kan hjälpa dig att förstå din sociala ångest och vad som orsakar den:

  1. Vad tänker du på när du tänker på sociala tillställningar?
  2. Vilka fysiska symptom upplever du när du är på en social tillställning?
  3. Vilka situationer eller händelser triggar din sociala ångest?
  4. Hur påverkar din sociala ångest din förmåga att delta i sociala tillställningar?

Reflektera över dessa frågor så kommer du sannolikt ha lättare för att identifiera mönster och beteenden som kan förvärra din sociala ångest. Det kan också hjälpa dig att identifiera specifika situationer eller människor som orsakar ångest och därmed möjliggöra förberedelser inför dessa situationer.

Det är också viktigt att komma ihåg att social ångest är en vanlig känsla som många människor upplever. Du är inte ensam, och det finns stöd och hjälp tillgänglig för att hjälpa dig att hantera din ångest.

Utmana negativa tankar och beteenden

Efter att ha förstått din sociala ångest och vad som orsakar den kan det nästa steget vara att utmana negativa tankar och beteenden som kan förvärra din ångest.

Här är några strategier för att utmana negativa tankar och beteenden:

Uppmärksamma negativa tankar: börja med att bli medveten om negativa tankar som du kan ha om sociala situationer. Försök att tänka på vad du säger till dig själv när du känner ångest, och notera om dessa tankar är logiska eller om de är överdrivna.

Testa dina negativa tankar: utmana de negativa tankarna genom att testa dem mot verkligheten. Försök att hitta bevis som stöder eller motsäger dina negativa tankar. Det kan hjälpa att skriva ner dessa bevis och reflektera över dem.

Byt ut negativa tankar: när du har identifierat negativa tankar kan det vara användbart att byta ut dem mot mer realistiska och positiva tankar. Försök att fokusera på de positiva aspekterna av sociala situationer och tänka på dina styrkor och positiva erfarenheter.

Öva positiva beteenden: öva på att agera på de positiva tankar du har och bete dig som om du redan känner dig bekväm i sociala situationer. Försök att engagera dig i sociala situationer och interagera med människor på ett positivt sätt, även om det känns obekvämt i början.

Genom att utmana negativa tankar och beteenden kan du gradvis minska din sociala ångest och öka din självförtroende i sociala situationer.

Sök professionell hjälp och stöd vid behov

Utöver att förstå din sociala ångest och utmana negativa tankar och beteenden kan det vara en god idé att söka professionell hjälp och stöd vid behov. En kvalificerad terapeut kan ge dig verktyg och strategier för att hantera din ångest och hjälpa dig att utveckla färdigheter för att bättre navigera sociala situationer.

Det finns flera typer av terapi som kan vara användbara för att hantera social ångest, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och gruppterapi. En terapeut kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av terapi som bäst passar dina behov.

Om du känner att din sociala ångest påverkar ditt dagliga liv och din förmåga att delta i sociala situationer, eller om du har försökt att hantera ångesten på egen hand utan framgång, bör du överväga att söka professionell hjälp. Det är viktigt att komma ihåg att det är modigt att söka hjälp, och att det finns hjälp att få.