Solceller på hyreshus – En win-win för hyresvärden och hyresgästen

3 december 2023

Allt fler fastighetsägare av hyreshus har börjat fundera på möjligheten att investera i solceller. Frågan om lönsamhet står självklart ofta i fokus och många frågar sig om det är en bra en investering eller inte.

Det har dock visat sig att installationen av solceller kan vara en fördelaktig affär för alla inblandade. I de flesta fall skapar det en win-win-situation där både hyresvärden och hyresgästen drar nytta av investeringen. I denna artikel kommer vi att djupdyka i de många fördelarna som solceller på hyreshus erbjuder för både hyresvärden och hyresgästen.

Fördelar för hyresvärden

Installation av solceller på hyreshus kan medföra en rad fördelar för hyresvärden. Nedan följer några av de mest framstående fördelarna.

Minskade driftskostnader

En av de mest omedelbara fördelarna med solceller är minskningen av driftskostnader. Genom att generera egen el kan hyresvärden spara betydande belopp på elräkningar. Dessa besparingar kan sedan användas för att förbättra andra delar av fastigheten eller sänka hyreskostnaderna för hyresgästerna.

Potentiellt högre hyresintäkter

Hyresgäster blir allt mer miljömedvetna och många är villiga att betala mer för att bo på platser som är mer hållbara. Genom att installera solceller kan hyresvärden potentiellt öka hyresintäkterna genom att locka dessa miljömedvetna hyresgäster.

Förbättrat fastighetsvärde

Fastigheter med solceller tenderar att ha ett högre värde än de utan. Detta beror på att solceller ses som en långsiktig investering som kan ge ekonomiska fördelar över tid. Om hyresvärden någonsin bestämmer sig för att sälja fastigheten, kan solcellerna öka dess värde betydligt.

Bidrag till en mer hållbar framtid

Genom att investera i solceller bidrar hyresvärden till en mer hållbar framtid. Solenergi är en ren, förnybar energikälla som inte bidrar till klimatförändringar. Detta kan inte bara vara tillfredsställande på ett personligt plan, utan också förbättra hyresvärden image och locka mer miljömedvetna hyresgäster.

Långsiktig ekonomisk stabilitet

Energipriserna kan variera kraftigt, men solenergi är konstant och gratis. Genom att investera i solceller kan hyresvärden säkra en stabil och förutsägbar energikostnad för framtiden. Detta kan bidra till långsiktig ekonomisk stabilitet och göra det lättare att planera för framtiden.

Fördelar för hyresgästen

Som hyresgäst finns det som sagt också många fördelar med att bo i ett hus utrustat med solceller. Här är några av de fördelarna.

Lägre energikostnader

Om hyresvärden installerar solceller på taket kan det leda till minskade energikostnader för hyresgästen. Solceller genererar elektricitet från solen, vilket minskar behovet av att köpa elektricitet från elnätet. Detta kan resultera i betydligt lägre månatliga energiräkningar.

Bidra till en mer hållbar framtid

Som hyresgäst bidrar du till en mer hållbar framtid genom att bo i ett hus med solceller. Solenergi är en ren, förnybar energikälla som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser. Detta innebär att du aktivt bidrar till att minska klimatpåverkan.

Stabil energiförsörjning

Solceller kan erbjuda en stabil och pålitlig energiförsörjning. Även om solceller är mest effektiva under soliga dagar, kan de fortfarande generera elektricitet under molniga dagar eller under vinterhalvåret.

Möjlighet att sälja överskottsel

I vissa fall, beroende på hur kontraktet med hyresvärden ser ut, kan hyresgästen dra nytta av den överskottselektricitet som genereras av solcellerna. Om det finns mer elektricitet än vad som förbrukas i huset, kan överskottsel säljas tillbaka till elnätet, vilket ger ytterligare besparingar.